Δικαιολογητικά για τη ρύθμιση αυθαιρέτων βάσει του νόμου 4014/2011.

Κατηγορίες: Αυθαίρετα
Σχόλια: Χωρίς Σχόλια
Δημοσιευμένο σε: 22 Σεπτεμβρίου 2011

Όποιος θα ήθελε να εκμεταλλευτεί τις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 περί αυθαιρέτων χρήσεων και κατασκευών, θα πρέπει να συλλέξει ο ίδιος μαζί και με τη βοήθεια του μηχανικού του μια σειρά από δικαιολογητικά, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αίτησης και ένταξης στη ρύθμιση αυτή:

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται τα ατομικά στοιχεία του/των ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών του ακινήτου, καθώς και στοιχεία για το αυθαίρετο κτίσμα ή την αυθαίρετη χρήση.
 3. Τελευταία δήλωση έντυπου Ε9, στην οποία έχει δηλωθεί το ακίνητο στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ).
 4. Τεχνική έκθεση, η οποία συντάσσεται από τον μηχανικό και στην οποία περιγράφονται το εμβαδόν και ο τρόπος δόμησης της αυθαίρετη κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης.
 5. Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής.
 6. α) Αντίγραφο του στελέχους αδείας, της κάτοψης του ορόφου στον οποίο εμφανίζεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση για την οποία γίνεται η ρύθμιση και τα σχέδια τομής και β) Τοπογραφικό διάγραμμα, κάτοψη του ορόφου στον οποίο εμφανίζεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση για την οποία γίνεται η ρύθμιση και σχέδια τομής, σε κλίμακα 1:100,σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από μηχανικό.
 7. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές εντός σχεδίου (με οικοδομική άδεια) ή τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87) σε περιπτώσεις εκτός σχεδίου, οικισμών χωρίς σχέδιο, εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια και γενικότερα σε περιπτώσεις με χαμένη την οικοδομική άδεια ή σε οικοδομικές άδειες που δεν περιελάμβαναν τοπογραφικό διάγραμμα.
 8. Διάγραμμα κάλυψης σε περίπτωση οικοδομήσιμου οικοπέδου ή γηπέδου σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από μηχανικό.
 9. Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής.
 10. α) εάν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση αφορά κτίρια κατοικίας ή τουριστικά καταλύματα κατατίθεται δελτίο τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από αναλυτική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, η οποία συντάσσεται μετά από μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, και φωτογραφίες και β) εάν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση αφορά κτίρια κοινωφελούς χρήσης, χώρους συνάθροισης κοινού, εμπορικά καταστήματα κ.τ.λ. κατατίθεται μελέτη στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού στην οποία περιλαμβάνονται γεωμετρική αποτύπωση του φέροντα οργανισμού, αποτίμηση της ποιότητας των υλικών του, ο σεισμικός συντελεστής, πρόταση τυχόν απαιτούμενων ενισχύσεων και αντισεισμικό έλεγχο με τον συντελεστή που ίσχυε κατά την περίοδο κατασκευής όπως την δηλώνει ο ιδιοκτήτης.
 11. Για κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπόν εγκαταστάσεων.
 12. Αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης.
 13. Παράβολο του ελληνικού δημοσίου από 500 έως 6000 ευρώ ανάλογα τη χρήση και το εμβαδό της αυθαίρετης κατασκευής.
 14. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου.

Σχετικά άρθρα

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.


Προσφατα σχολια
  Ακολουθειστε μας
  RSS  Καλωσήρθατε , σήμερα είναι Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022