Τρόπος καταβολής προστίμου ρύθμισης αυθαιρέτων (Νόμος 4014/2011).

Κατηγορίες: Αυθαίρετα
Σχόλια: Χωρίς Σχόλια
Δημοσιευμένο σε: 27 Σεπτεμβρίου 2011

Ο τρόπος καταβολής του προστίμου ρύθμισης αυθαιρέτων βάσει του νόμου 4014/2011 είναι ο εξής:

 • Σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέχρι τις 31.12.2011.

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται από το μηχανικό σε έντυπο ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΕΚΑ ή του ΤΕΕ, θεωρείται προσωρινά από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και επιδίδεται άμεσα ή αποστέλλεται στον αιτούντα εντός τριάντα (30) ημερών και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωμής του παραπάνω προστίμου.

Μέχρι την εξόφληση του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου το έντυπο αυτό θεωρείται οριστικά από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μετά από έλεγχο της ορθότητας του ύψους του προστίμου.

 • Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός τριάντα μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόμου, ή τμηματικά σε ισόποσες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του ΥΠΕΚΑ, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα  καθυστέρησης.
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη ρύθμιση.
 • Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις στις οποίες το ειδικό ενιαίο πρόστιμο υπολογίζεται κατ’ αποκοπή, αυτό καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και μέχρι 31.12.2011. Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται σε ποσοστό 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
 • Η οριστική εξόφληση δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριών μηνών από τον προβλεπόμενο χρόνο.

 

Σχετικά άρθρα

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.


Προσφατα σχολια
  Ακολουθειστε μας
  RSS  Καλωσήρθατε , σήμερα είναι Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022