Τρόπος υπολογισμού προστίμου ρύθμισης αυθαιρέτων (Νόμος 4014/2011).

Κατηγορίες: Αυθαίρετα
Σχόλια: Χωρίς Σχόλια
Δημοσιευμένο σε: 27 Σεπτεμβρίου 2011

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης, επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, επί το συντελεστή 15 % και επί μια σειρά άλλων συντελεστών (συντελεστές τετραγωνιδίων) που ορίζονται στον πίνακα υπολογισμού βάσει του Νόμου 4014/2011.

Αυτοί οι συντελεστές διαμορφώνονται με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:

 • Την ύπαρξη ή μη οικοδομικής άδειας.
 • Το αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση είναι σε οικόπεδο εντός σχεδίου, εντός οικισμού ή όχι.
 • Τη χρήση του κτιρίου, αν πρόκειται δηλαδή για κύρια και μοναδική κατοικία ή αν πρόκειται για άλλη κατοικία, ή για τουριστικές, βιομηχανικές ή για λοιπές υπηρεσίες.
 • Το είδος της υπέρβασης και το ποσοστό αυτής σε σχέση με τα επιτρεπόμενα στοιχεία όπως προκύπτουν από τους ισχύοντες όρους δόμησης της εκάστοτε περιοχής.
 • Την ύπαρξη κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας).
 • Την παλαιότητα της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης.
 • Τον κοινωνικό παράγοντα, εάν δηλαδή το κτίριο αποτελεί κύρια και μοναδική κατοικία ατόμου ΑΜΕΑ σε συνδυασμό με εισοδηματικά κριτήρια.
 • Την ύπαρξη λοιπών πολεοδομικών και κτιριολογικών παραβάσεων.

Ο τύπος βάσει του οποίου υπολογίζεται το ειδικό ενιαίο πρόστιμο είναι «Τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων» και υπολογίζεται για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία προσθέτοντας τα επιμέρους τετραγωνικά αυθαιρεσιών επί των ανάλογων συντελεστών.

Σημειώνεται ότι για βοηθητικούς χώρους υπολογίζεται μειωτικός συντελεστής 50% για το πρόστιμο.

Σε ειδικές περιπτώσεις ο υπολογισμός του προστίμου δεν προκύπτει με τον προαναφερθέντα τύπο αλλά κατ’ αποκοπή ανάλογα με την περίπτωση. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • είναι συνολικής επιφάνειας μέχρι είκοσι (20) τ.μ.,
 • το μέγεθος της δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας,
 • είναι εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου,
 • δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του επιτρεπόμενου ύψους βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή,

Τα πρόστιμα στις παραπάνω κατηγορίες είναι τα εξής:

 • 1.500 ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές,
 • 2.000 ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.500 ευρώ,
 • 3.000 για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από 2.500 ευρώ.

Σχετικά άρθρα

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.


Προσφατα σχολια
  Ακολουθειστε μας
  RSS  Καλωσήρθατε , σήμερα είναι Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022