Νέα Διαδικασία για τη ρύθμιση αυθαιρέτων βάσει του νόμου 4014/2011.

Κατηγορίες: Αυθαίρετα
Σχόλια: Χωρίς Σχόλια
Δημοσιευμένο σε: 01 Οκτωβρίου 2011

Σε προηγούμενο άρθρο, αναφέρθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ρύθμιση αυθαιρέτων χρήσεων και κατασκευών βάσει του νόμου 4014/2011. Στη συνέχεια, θα γίνει μια επιγραμματική αναφορά σχετικά με την ανάλογη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης που ενδιαφέρεται για την ρύθμισή της.
Έτσι, λοιπόν, η διαδικασία σε γενικές γραμμές είναι η εξής:

 • Α. Πρώτη συνάντηση με ιδιοκτήτη για συζήτηση επί του αυθαιρέτου προς τακτοποίηση, διευκρίνιση σε ποια περίπτωση ανήκει και ποιά θα είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην συνάντηση αυτή καλό θα είναι ο ιδιοκτήτης να προσκομίσει όσα από τα δικαιολογητικά έχει στην κατοχή του ήδη.
 • Β. 1) Στην περίπτωση που υπάρχει οικοδομική άδεια για το ακίνητο στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, επίσκεψη μηχανικού στην αρμόδια πολεοδομία για επικυρωμένα αντίγραφα από το αρχείο της υπηρεσίας των εγγράφων-σχεδίων που αναφέρονται στο 6α, 7, ενώ 2) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια για το ακίνητο, επίσκεψη στην αρμόδια πολεοδομία για όρους δόμησης και λοιπές απαραίτητες πληροφορίες για την σύνταξη των δικαιολογητικών 6β,7 και 8.
 • Γ. Επίσκεψη ομάδας μηχανικών στο ακίνητο για αποτύπωση αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης και λήψη απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη των δικαιολογητικών 4,5,8,10 και 11, καθώς και της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και για τον υπολογισμό του «προσωρινού προστίμου».
 • Δ. Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση από τον μηχανικό από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011. Κατά την διαδικασία αυτή το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.
 • Ε. Με την εντολή πληρωμής που εκδόθηκε από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης, ο ιδιοκτήτης καταβάλει το ποσό του παράβολου σε τράπεζα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και έτσι ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση.
 • ΣΤ. Καταβάλλονται οι μηνιαίες δόσεις από τον ιδιοκτήτη, με καταλυτική ημερομηνία για την κατάθεση της πρώτης την 22η Δεκεμβρίου 2011. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ενημερώνεται για την οφειλόμενο ποσό αλλά και για την καταχώρηση των δόσεων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος και του προσωπικού κωδικού που του έχει αποσταλεί.
 • Ζ. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2012 (η ημερομηνία έναρξης δεν είναι ακόμα γνωστή και αναμένεται να ανακοινωθεί μέσω ΤΕΕ όταν το σύστημα θα είναι έτοιμο για την διαδικασία) ο μηχανικός πρέπει να έχει συντάξει τα σχέδια, τις τεχνικές εκθέσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να φροντίσει για τα δικαιολογητικά της κατηγορίας 3 και 12 καθώς και για την επικύρωση σε αρμόδια δημόσια αρχή της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης (1 και 2).
 • Η. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα γίνει ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
 • Θ. Ηλεκτρονική κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον μηχανικό.
 • Ι. Από την αρμόδια υπηρεσία γίνεται έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και εκδίδεται αυτόματα η «Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαίρετου» στην οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία του αυθαιρέτου που υπάχθηκε στη ρύθμιση και η οποία είναι απαραίτητη για την μεταβίβαση του.

Σημείωση: Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης επείγεται για την έκδοση της «Βεβαίωσης Ρύθμισης Αυθαιρέτου» για να προβεί σε μεταβίβαση αυτού, ο μηχανικός θα καταθέτει μια ηλεκτρονική δήλωση κατά την οποία θα δηλώνει ότι έχει στη διάθεση του όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και μελέτες και ότι θα τα καταθέσει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012.

Θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτικοί από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες με τυχαία επιλογή μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

 

Σχετικά άρθρα

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.


Προσφατα σχολια
  Ακολουθειστε μας
  RSS  Καλωσήρθατε , σήμερα είναι Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022