Τα οφέλη του νόμου 4014/2011 περί ρύθμισης αυθαιρέτων.

Κατηγορίες: Αυθαίρετα
Σχόλια: Χωρίς Σχόλια
Δημοσιευμένο σε: 22 Σεπτεμβρίου 2011

Στις 21/9/2011 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ A 209 – 21.09.2011) ο πολυσυζητημένος νόμος 4014/2011 περί ρύθμισης αυθαιρέτων. Μετά από πολλά χρόνια, δημιουργήθηκε ένα ενιαίο πλαίσιο για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων που βρίθουν ανά την επικράτεια, καθώς και τον εξορθολογισμό των αντίστοιχων προστίμων που επιβάλλονταν μέχρι τώρα. Ο συγκεκριμένος αυτός νόμος παρέχει ένα πολύ ελκυστικό πλέγμα θετικών επιπτώσεων στους κατόχους τέτοιων αυθαίρετων κατασκευών και πιο συγκεκριμένα:

 • Τη δυνατότητα διατήρησης του αυθαίρετου χώρου ή κατασκευής για 30 χρόνια. Δηλαδή, για 30 χρόνια γίνεται αναστολή επιβολής κυρώσεων από καταγγελίες για την αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση.
 • Τη δυνατότητα μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο με αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Υποχρεωτικά από 1 Ιανουαρίου 2012 τα αυθαίρετα θα πρέπει να είναι ρυθμισμένα διότι δεν θα γίνονται μεταβιβάσεις αυτών χωρίς βεβαίωση μηχανικού και υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη (με τσουχτερές κυρώσεις και για τους δύο όταν δίνονται αναληθή στοιχεία) στις οποίες βεβαιώνεται και δηλώνεται αντίστοιχα ότι δεν έχουν εκτελεστεί στο ακίνητο αυθαίρετες κατασκευές.
 • Το πρόστιμο διατήρησης για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που υπάγονται σε ρύθμιση βάσει του νόμου 4014/2011 είναι αισθητά μικρότερο σε σχέση με το πρόστιμο ανέγερσης. Όποιος δεν επιλέξει την ρύθμιση του αυθαιρέτου του, πλέον θα αντιμετωπίζει πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο 30% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου συν ετήσιο πρόστιμο 5% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου μέχρι την κατεδάφισή του.
 • Τα πρόστιμα τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί στα πλαίσια άλλων παλαιότερων διατάξεων με τη μορφή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αφαιρούνται από το ποσό της ρύθμισης που θα υπολογισθεί από τον παρόντα νόμο (ο συμψηφισμός θα έχει σειρά από την τελευταία δόση προς την πρώτη).
 • Στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντάσσονται και τα κτίρια για τα οποία ενώ είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια, ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για όλους τους λόγους εκτός της δήλωσης αναληθών στοιχείων ή ανακριβούς αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης κατά την χρονική περίοδο της έκδοσής της. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις που εντάσσονται στον νέο αυτό νόμο, καταβάλλεται μόνο το ανάλογο παράβολο για κάθε ιδιοκτησία και δεν επιβάλλεται επιπλέον ειδικό ενιαίο πρόστιμο.
 • Οι δικογραφίες που εκκρεμούν σε σχέση με αδικήματα που αφορούν στην αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση (πάντα σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση), τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου οργάνου κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη που συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας περί της ένταξης της εν λόγω αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης στον νόμο 4014/2011.
 • Μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφέλειας (δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης – ρευματοδότησης) κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Οι διαδικασίες ρευματοδότησης – ύδρευσης – αποχέτευσης που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, πλέον θα παγώσουν μέχρι τη ρύθμιση του αυθαιρέτου.
 • Μετά την εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη της αυθαίρετης χρήσης να προβεί σε έκδοση ή αναθεώρηση αντίστοιχης οικοδομικής άδειας.
 • Τη δυνατότητα (μετά από αίτηση στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία) έγκρισης εργασιών επισκευής στην αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, αισθητική βελτίωση, αποκατάσταση και συντήρηση του ακινήτου.
 • Τη δυνατότητα υποθήκευσης ακινήτου σε περίπτωση δανείου, διότι ήδη στην αγορά οι τράπεζες έχουν πια ως προϋπόθεση τη ρύθμιση του αυθαίρετου χώρου πριν προχωρήσουν σε διαδικασίες που έχουν σχέση με αυτόν.
 • Η αυθαίρετη κατασκευή αποκτάει οντότητα, αυξάνει την αξία της στην κτηματαγορά στα επίπεδα των αντίστοιχων νόμιμων κατασκευών και πλέον έχει ισότιμη παρουσία με αυτές.
 • Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που θα ρυθμιστούν, θα ενεργοποιήσουν υποχρεωτικά εντός δεκαετίας την ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού των περιοχών στις οποίες ανήκουν (εκτός λίγων εξαιρέσεων), ακόμα και αν αυτός ο σχεδιασμός είχε καθυστερήσει χαρακτηριστικά στο παρελθόν.

Σημειώνεται ότι ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι για τη αυθαίρετη κατασκευή-χρήση που με βάση αυτόν ρυθμίστηκε, ο ιδιοκτήτης της δε θα οφείλει αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ή οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη.

Επίσης, για τους χώρους που θα ρυθμιστούν με τον παρόντα νόμο και έχουν χρήση κατοικίας που βρίσκονται σε στάθμη υπογείου, σοφίτας ή παταριού κατά τον υπολογισμό οποιουδήποτε φόρου (ΤΑΠ, φόρος μεταβίβαση κ.τ.λ.), αυτός θα υπολογίζεται με βάση μόνο το 50% της αντίστοιχης αξίας.

Ολοκληρώνοντας, θα λέγαμε ότι με την παρούσα ρύθμιση τα πρόστιμα είναι πιο προσιτά απο ποτέ και παρόλο που βρισκόμαστε σε περίοδο όικονομικής κρίσης, η τακτοποίηση αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης με τον παρόντα νόμο γίνεται πολύ ελκυστική και προτείνεται ιδιαίτερα διότι αναβαθμίζει την αξία της επένδυσης-περιουσίας του ιδιοκτήτη και του εξασφάλίζει δυνατότητα περαιτέρω εκμετάλλευσης και αξιοποίησης σε βάθος χρόνου. Θα πρέπει όμως να προσέξει διότι το χρονικό περιθώριο για την αίτηση τακτοποίησης των αυθαιρέτων με το συγκεκριμένο νόμο είναι αρκετά μικρό (σύμφωνα με το νόμο, η αίτηση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά από 1.10.2011 μέχρι 30.11.2011), ως επιπλέον όμως βοήθεια προς αυτόν που θα προχωρήσει σε αυτό το βήμα, το κράτος προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης του ποσού της ρύθμισης σε μηνιαίες δόσεις.

Σχετικά άρθρα

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.


Προσφατα σχολια
  Ακολουθειστε μας
  RSS  Καλωσήρθατε , σήμερα είναι Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022